Back to top

HET TEAM VAN HET JEAN MONNET-HUIS

Opdracht

Het Jean Monnet-huis behoort tot de diensten van het Europees Parlement en streeft ernaar alle doelgroepen kennis te laten maken met het leven en werk van Jean Monnet, bij de bezoekers nieuwsgierigheid op te wekken naar zijn vernieuwende werkmethode en tegelijk het inzicht in de geschiedenis van de Europese integratie te bevorderen, om zo de betrokkenheid van de burgers bij de toekomst van Europa te stimuleren.

Visie

Het Jean Monnet-huis wil een gastvrije plek zijn waar bezoekers informatie krijgen en interactief kunnen leren. Onze dienst bevordert de burgerdialoog over het verleden, het heden en de toekomst van de Europese eenwording en legt daarbij de nadruk op de belangrijke bijdrage van Jean Monnet aan het Europese project en op zijn invloed, die tot op vandaag voelbaar is in Europa.

Wij zijn ervan overtuigd dat het veelzijdige werk van Jean Monnet dankzij diens scherpe blik een van de meest interessante invalshoeken vormt voor het publiek om grondiger te kijken naar de oorsprong en ontwikkeling van de Europese integratie en naar de uitdagingen waar wij nu en in de toekomst mee te maken krijgen.

Team

Membre de l'équipe de la Maison Jean Monnet, Marti

Martí GRAU SEGU

Diensthoofd en conservator
team member Philippe

Philippe LE GUEN

Administratieve coördinatie en externe betrekkingen
team member – Veronique

Véronique RECHER

Collectie en ontvangst
team member Debora Righetti

Debora RIGHETTI

Evenementen en communicatie
team member Josette

Josette TORRES

Schoolgroepen en ondersteuning beheer