Back to top

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW DOMU JEANA MONNETA

Misja

Wydział Parlamentu Europejskiego – Dom Jeana Monneta stara się pokazywać zwiedzającym życie i dokonania Jeana Monneta, zaciekawić ich jego nowatorską metodą działania, a jednocześnie pomagać im w pogłębianiu wiedzy o historii integracji europejskiej i w ten sposób zachęcać do obywatelskiej troski o przyszłość Europy.

Wizja

Pragniemy, by Dom Jeana Monneta był gościnnym miejscem, w którym można interaktywnie zdobywać wiedzę. Chcemy zachęcać do debaty publicznej o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jedności europejskiej, skupiając się na wybitnym wkładzie Jeana Monneta w projekt europejski i na jego wpływie, który jest nadal odczuwalny w dzisiejszej Europie.

Uważamy, że dzięki swej wielostronności i przenikliwości dzieło Jeana Monneta może skutecznie inspirować obywateli do głębszego zainteresowania się początkami i rozwojem jedności europejskiej, a także obecnymi i przyszłymi wyzwaniami.

Zespół

Membre de l'équipe de la Maison Jean Monnet, Marti

Martí GRAU SEGU

Kierownik i kurator
team member Philippe

Philippe LE GUEN

Koordynacja administracyjna i stosunki zewnętrzne
team member – Veronique

Véronique RECHER

Kolekcja i przyjmowanie zwiedzających
team member Debora Righetti

Debora RIGHETTI

Wydarzenia i komunikacja
team member Josette

Josette TORRES

Grupy szkolne i wsparcie zarządzania