Back to top

ŻYCIE

Jean Monnet urodził się w 1888 r. w Cognac w departamencie Charente we Francji. Pochodzi z rodziny producentów win, a w dzieciństwie był często świadkiem wizyt zagranicznych kontrahentów.

W wieku 16 lat włączył się w prowadzenie rodzinnego przedsiębiorstwa, co umożliwiło mu liczne podróże, najpierw do szkoły handlowej w Londynie, a następnie w interesach do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Egiptu, gdzie zajmował się sprzedażą koniaku spółdzielni „J.G. Monnet & Co”.

Jean Monnet chutes Niagara en 1907
secretariat de la ligue des Nations, portrait du group avec Jean Monnet au milieu

Działania Jeana Monneta na rzecz pokoju

jean-monnet-sa-vie-paris.jpg

Mimo że w 1908 r. Jean Monnet został zwolniony ze służby wojskowej ze względów zdrowotnych i nie objęła go powszechna mobilizacja w 1914 r., chciał wziąć udział w działaniach wojennych.

Gdy miał zaledwie 26 lat, ku zaskoczeniu rodziny udało mu się spotkać z premierem René Vivianim, któremu przedstawił swój plan koordynacji zasobów na potrzeby wojska.

Rząd francuski wysłał go następnie do Londynu, gdzie utworzył francusko-brytyjski system wspólnego zarządzania dostawami i transportem morskim.

Dzięki skutecznemu działaniu podczas I wojny światowej zyskał uznanie najważniejszych polityków tamtego okresu. W 1919 r. został zastępcą sekretarza generalnego Ligi Narodów i pełnił tę funkcję do 1923 r.

Rząd francuski wysłał go następnie do Londynu, gdzie utworzył francusko-brytyjski system wspólnego zarządzania dostawami i transportem morskim.

Jean Monnet in Douai, France, 1918. © Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne.

Na początku II wojny światowej zaproponował nową odważną ideę, by stawić czoła rosnącej sile hitlerowskich Niemiec: unię francusko-brytyjską. Pomysł ten pojawił się jednak zbyt późno – kilka tygodni później marszałek Pétain podpisał zawieszenie broni.

Odrzucając politykę kolaboracyjną rządu Vichy, Monnet podjął współpracę z rządami Wielkiej Brytanii i USA w celu dalszej walki z faszyzmem.

W 1943 r. został członkiem Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Algierze. 

portrait de groupe - Rencontre franco-britannique à Alger, 4 juin 1943. © Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne.
Jean Monnet au Plan, rue Martignac, Paris. © Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne.

Po zakończeniu II wojny światowej generał de Gaulle powierzył Jeanowi Monnetowi opracowanie planu odbudowy zrujnowanej gospodarki Francji.

Jean Monnet był głównym inicjatorem pierwszych kroków na drodze do integracji europejskiej, a następnie do późnej starości kontynuował działalność w Komitecie Działania na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy, który założył za własne pieniądze w 1955 r.

W 1975 r. wycofał się z działalności publicznej i osiadł w Houjarray, gdzie przystąpił do pisania wspomnień dokumentujących jego misję zjednoczenia Europy.

 Inauguration de la rénovation de la maison Jean Monnet en juin 1987

Chronologia

 • 9 listopada 1888 r.: narodziny w Cognac w rodzinie sprzedawców koniaku
 • 1904–1908: nauka i podróże zagraniczne w interesach rodzinnych
 • 1916: utworzenie Rady Sojuszniczego Transportu Morskiego w Londynie
 • 1919–1923: zastępca sekretarza generalnego Ligi Narodów
 • 1939: przewodniczący francusko-brytyjskiego komitetu koordynującego wspólne zaopatrzenie wojsk
 • 1941: u boku prezydenta Roosevelta wspiera plan zwycięstwa, który czyni z USA „arsenał demokracji”
 • 1943: przystąpienie do Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Algierze
 • 1950: sporządzenie deklaracji Schumana
 • 1951: podpisanie traktatu EWWiS i objęcie przewodnictwa w Wysokiej Władzy
 • 1955: ustanowienie Komitetu na rzecz Zjednoczenia Państw Europy
 • 1976: przejście na emeryturę i pisanie wspomnień w Houjarray
 • 1979: śmierć i pogrzeb na cmentarzu w Bazoches-sur-Guyonne (Yvelines)
 • 9 listopada 1988 r.: przeniesienie prochów Jeana Monneta do Panteonu w Paryżu